Box w nagłówku

 

"Wyniki ekonomiczne

nie są osiągane środkami ekonomicznymi

- są one osiągnięciami ludzi."

Peter Drucker


 

"Trzeba być niespełna rozumu,

aby robiąc to samo, co dotychczas,

oczekiwać zmiany rezultatów."

Albert Einstein

 

"Jeśli chcesz zrobić coś nowego,

musisz przestać robić coś starego."

Peter Drucker

Marco Polo opisuje most, kamień po kamieniu.
"Ale który kamień podtrzymuje most"?, pyta Kubłaj-chan.
"Most nie jest podtrzymywany przez ten czy inny kamień", odpowiada Marco, "lecz przez linię łuku, którą one tworzą".
Kubłaj-chan w milczeniu zastanawia się. Po chwili dodaje: "Dlaczego mówisz mi o kamieniach? Przecież tylko łuk jest dla mnie ważny".
Polo odpowiada: "Bez kamieni nie ma łuku".                     Italo Calvino

 

Jeśli nie możesz zmienić sytuacji,

zmień ....

swoje nastawienie do niej. 

 

"Nienawidziłem każdej minuty treningu,

    ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się,

przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz."

   Muhammad Ali

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej,

taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy

to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

Umowy o zakazie konkurencji


Umowy o zakazie konkurencji, nazywane są często lojalkami. Umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć okresu zatrudnienia albo okresu po ustaniu zatrudnienia. Można też jedną umową objąć oba te okresy i takie właśnie rozwiązanie zawiera nasza propozycja. Poniżej charakteryzujemy każde z tych rozwiązań. Ostatnie jest rozwiązaniem rekomendowanym.

 

Umowa o zakazie konkurencji na czas trwania stosunku pracy
 
Umowa zabezpiecza pracodawcę przed nielojalnością pracownika wyłącznie w okresie jego zatrudnienia. W wersji standardowej, zwykle nieodpłatnej, zobowiązania umowne są na tyle ogólnikowe, że stwarzają ogromne pole interpretacyjne przez co ich wyegzekwowanie jest niemal niemożliwe. Ponieważ umowa obowiązuje jedynie w okresie zatrudnienia, następnego dnia po jej rozwiązaniu pracownik bez żadnych konsekwencji może podjąć pracę u konkurencji, albo rozpocząć prowadzenie własnej działalności konkurencyjnej.

 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy
 
Zawarcie tej umowy ma na celu wyeliminowanie osłabienia firmy po rozwiązaniu umowy z pracownikiem poprzez zakazanie mu podejmowania przez określony czas pracy u konkurencji jak i podejmowania działalności konkurencyjnej. Z zakazem tym wiąże się obowiązek wypłacania byłemu już pracownikowi odszkodowania przez cały okres obowiązywania tej umowy. W praktyce bardzo często zdarza się, że pracodawca chcąc uniknąć kosztów, przezornie zapomina wprowadzić do umowy postanowienia o odszkodowaniu, co czyni tę umowę bezskuteczną. Zawarcie tej umowy z chwilą bądź w okresie wypowiedzenia, a tym bardziej po jej rozwiązaniu jest praktycznie niemożliwe. Najlepiej zawrzeć ją z chwilą zawierania umowy o pracę. Standardowe wersje umowy, zwykle darmowe, niestety odstraszają pracownika od ich podpisania, głównie ze względu na bardzo ogólnikowe postanowienia rodzące wątpliwości interpretacyjne.

 

Zakaz konkurencji na czas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu w jednej umowie
 
Zamiast zawierać dwie odrębne umowy, tzn. na czas trwania stosunku pracy i po jego ustaniu, praktyczniejsze jest połączenie ich w jedną umowę i takie właśnie rozwiązanie rekomendujemy. Wersje standardowe cechują słabości, o których była już mowa.

Proponowana przez nas umowa nie posiada słabości umów standardowych. Postanowienia są precyzyjne, łatwe do wyegzekwowania. Umowa nie zawiera tzw. kar blankietowych, co gwarantuje dokonywanie skutecznych potrąceń kar umownych z wynagrodzenia pracownika. Umowa gwarantuje też pracodawcy możliwość odstąpienia od drugiej części umowy już po ustaniu stosunku pracy bez żadnych konsekwencji finansowych. Ponieważ pracownik nie wie jaką ostatecznie decyzję podejmie pracodawca po ustaniu stosunku pracy, jest on skutecznie zablokowany w podejmowaniu pracy u konkurenta, jak i w rozpoczynaniu własnej działalności o charakterze konkurencyjnym bądź wspieraniu powstania podmiotu konkurencyjnego.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmiany tych ustawień, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies tej strony.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3