Box w nagłówku

 

"Wyniki ekonomiczne

nie są osiągane środkami ekonomicznymi

- są one osiągnięciami ludzi."

Peter Drucker


 

"Trzeba być niespełna rozumu,

aby robiąc to samo, co dotychczas,

oczekiwać zmiany rezultatów."

Albert Einstein

 

"Jeśli chcesz zrobić coś nowego,

musisz przestać robić coś starego."

Peter Drucker

Marco Polo opisuje most, kamień po kamieniu.
"Ale który kamień podtrzymuje most"?, pyta Kubłaj-chan.
"Most nie jest podtrzymywany przez ten czy inny kamień", odpowiada Marco, "lecz przez linię łuku, którą one tworzą".
Kubłaj-chan w milczeniu zastanawia się. Po chwili dodaje: "Dlaczego mówisz mi o kamieniach? Przecież tylko łuk jest dla mnie ważny".
Polo odpowiada: "Bez kamieni nie ma łuku".                     Italo Calvino

 

Jeśli nie możesz zmienić sytuacji,

zmień ....

swoje nastawienie do niej. 

 

"Nienawidziłem każdej minuty treningu,

    ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się,

przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz."

   Muhammad Ali

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej,

taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy

to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania

tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my."

Henry Ford

Umowa o zachowaniu poufności


W trakcie wykonywania pracy pracownik wchodzi w posiadanie rozlicznych informacji i materiałów, których ujawnienie osobom trzecim, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz firmy, może zagrozić interesom pracodawcy. Skąd jednak pracownik ma wiedzieć, które z tych informacji czy materiałów stanowią tajemnicę pracodawcy? Przyjmuje się, że informacją stanowiącą tajemnicę pracodawcy jest taka informacja, która przez pracodawcę nie została podana do wiadomości publicznej. Jeśli zatem pracownik dowiaduje się o czymś podczas narady roboczej, w której uczestniczy wiele osób, to ma prawo być przekonany, że wiedza ta nie jest wiedzą zastrzeżoną i może się nią dzielić z innymi. W konsekwencji w sposób nieświadomy pracownik może dopuścić się ujawnienia informacji, które w przekonaniu pracodawcy mają charakter poufny i nie powinny trafić do innych osób niż uczestniczące w tejże naradzie. Czy pracownik poniesie odpowiedzialność za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy? Nie. Dlaczego? Bo pracodawca nie określił co jest objęte tajemnicą. Aby uniknąć tego typu przykrych w skutkach nieporozumień nie należy liczyć na intuicję i rozsądek pracownika, lecz sporządzić wykaz informacji objętych tajemnicą i zawrzeć z pracownikiem umowę o zachowaniu poufności tych informacji. W standardowych umowach zastrzega się jako poufne całe kategorie spraw czy informacji przez co są one trudne do wyegzekwowania, bo w praktyce wszystko znaczy tyle co nic.

Proponowana przez nas umowa niestandardowa opiera się na wielu podstawach prawnych, precyzyjnie określa jakie informacje i materiały zastrzeżone są jako poufne gwarantując łatwe jej egzekwowanie, oraz konsekwencje finansowe umyślnego jak i nieumyślnego ich ujawnienia. Umowa wiąże pracownika w okresie zatrudnienia oraz po jego ustaniu przez okres w umowie oznaczony. Umowa nie zawiera tzw. kar blankietowych, co gwarantuje dokonywanie skutecznych potrąceń z wynagrodzenia pracownika.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmiany tych ustawień, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies tej strony.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Platforma: iCMS3